OZNAM

Základná škola s Materskou školou Bojničky oznamuje žiakom a rodičom, že od pondelka 16. marca 2020, v zmysle rozhodnutia Krízového štábu SR uzatvára prevádzku materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a centra voľného času v Bojničkách na dobu 14 dní z dôvodu prevencie rozširovania koronavírusu.

Toto rozhodnutie platí aj pre prevádzku telocvične a aj multifunkčného ihriska pri základnej škole.

O ďalšom postupe budete dodatočne informovaní.