Objednávky

Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
4/2022 2022 Previerka OOU za rok 2021 84 € 14.01.2022 3MH, s.r.o,
93/2021 2021 IT konzultácie - kybernetická bezpečnosť 180 € 13.12.2021 3MH, s.r.o,
92/2021 2021 oprava kosačky TJ 150,72 € 10.12.2021 Agrowelt s.r.o.
91/2021 2021 ponorka 1426,21 € 10.12.2021 AQUA MONTS, s.r.o.
90/2021 2021 pracovné kozy 232,98 € 30.11.2021 RockFast, s.r.o.
89/2021 2021 Predaj ND a oprava plynových kotlov 5493,6 € 26.11.2021 Štefan Kraus Záručný a pozáručný servis kotlov
88/2021 2021 káble 333,52 € 26.11.2021 Marián Šantavý
87/2021 2021 AG testy 110 € 15.11.2021 Kobukrav občianske združenie
86/2021 2021 periodická prehliadka IVECO 789,01 € 12.11.2021 AUTO - IMPEX, spol. s r.o.
85/2021 2021 nákupné poukážky pre dôchodcov 1500 € 08.11.2021 COOP Jednota Trnava, SD
84/2021 2021 plošina, elektromontážne práce 1245,84 € 05.11.2021 KOHO-ELEKTRIK, s.r.o.
83/2021 2021 dokumentácia pre stavebné povolenie HBG 5 2775,6 € 05.11.2021 MIPRO, s.r.o.
82/2021 2021 vyjadrenie k stavbe - vodný zdroj HBG-5 63,60 € 02.11.2021 Hydromeliorácie, štátny podnik
81/2021 2021 školenia DHZ 201,6 € 29.10.2021 HSE Slovakia,s.r.o.
80/2021 2021 výsadba verejnej zelene 977,30 € 25.10.2021 Anton Vjatrák - ZÁHRADNÍCTVO VJATRÁK
79/2021 2021 vyraďovanie registratúrnych záznamov 1200 € 25.10.2021 Ing. Viera Karádyová
78/2021 2021 držiak na igelitové vrecia 153,39 € 22.10.2021 OXYGENIC s.r.o.
77/2021 2021 školenia DHZ 250 € 22.10.2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
76/2021 2021 materiál DHZ 108 € 05.10.2021 PYROKOMPLET, s.r.o.
75/2021 2021 publikácie Roky v nás III. 120 € 04.10.2021 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice