Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z153/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Jozef Malý a Terézia Malá Počet stiahnutí
Z155/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Lívia Ščasná Počet stiahnutí
Z154/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Mário Lisický Počet stiahnutí
Z137/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 07.12.2016 Ochaba Dušan Počet stiahnutí
Z141/2016 2016 nájom bytu - € 07.12.2016 Ivana Izakovičová Počet stiahnutí
Z112/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 28.11.2016 Polakovičová Anna Počet stiahnutí
Z111/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 28.11.2016 Marek Mečoch Počet stiahnutí
Z106/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 25.11.2016 Martin Moravec Počet stiahnutí
Z097/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 24.11.2016 Mgr. Oľga Šaulíková Počet stiahnutí
Z092/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 23.11.2016 Silvia Imrichovičová Počet stiahnutí
Z091/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 23.11.2016 Patrícia Náhliková Počet stiahnutí
Z088/2016 2016 Úprava výšky nájmu - € 23.11.2016 Magdaléna Fričová Počet stiahnutí
Z087/2016 2016 Úprava výšky nájmu - € 23.11.2016 Daniela Mikulincová Počet stiahnutí
Z070/2016 2016 Zmena definícii projektu ,-€ € 15.07.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Počet stiahnutí
Z014/2015 2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce/mesta na rok 2016 650 € 21.01.2016 Centrum voľného času Dúha Počet stiahnutí
Z011/2015 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Bojničky pre Telovýchovná jednota Bojničky 4914 € 18.01.2016 Telovýchovná jednota Bojničky Počet stiahnutí