Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z051/2023 2023 vydanie mandátneho certifikátu --- € 01.08.2023 NASES Počet stiahnutí
Z055/2017 2017 dodávka vody --- € 19.09.2016 Emília Kianičková Počet stiahnutí
Z047/2017 2017 dodávka vody --- € 23.08.2016 Roman Zvolenský Počet stiahnutí
Z046/2017 2017 dodávka vody --- € 23.08.2016 Eva Huterová Počet stiahnutí
Z161/2016 2016 záujmové vzdelávanie CVČ 130,00 € 30.12.2016 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z160/2016 2016 darovanie motorových vozidiel 0,00 € 30.12.2016 SR-Ústav na výkon väzby a ÚVTOS Počet stiahnutí
Z159/2016 2016 poistenie predmetov poistenia 2455,00 € 30.12.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Počet stiahnutí
Z158/2016 2016 úprava harmonogramu realiz. aktivity 0,00 € 30.12.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Počet stiahnutí
Z157/2016 2016 Zabezp.prenes. výkonu štát. správy 0,00 € 30.12.2016 Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove Počet stiahnutí
Z080/2016 2016 nájom bytu - € 16.10.2016 Miriam Mikleová Počet stiahnutí
Z153/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Jozef Malý a Terézia Malá Počet stiahnutí
Z156/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Beták Štefan Počet stiahnutí
Z155/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Lívia Ščasná Počet stiahnutí
Z154/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Mário Lisický Počet stiahnutí
Z151/2016 2016 zabezpečenie záuj. vzdel. CVČ 365,- € 29.12.2016 Obec Horné Zelenice Počet stiahnutí
Z150/2016 2016 zabezpečovanie záujmového vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Mesto Leopoldov Počet stiahnutí
Z149/2016 2016 zabezpečovanie záujmového vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Obec Dolné Zelenice Počet stiahnutí
Z148/2016 2016 fin. zabezpečenie vzdelávania CVČ 195,- € 29.12.2016 Obec Dvorníky Počet stiahnutí
Z147/2016 2016 fin. zabezpečenie vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Obec Dolné Otrokovce Počet stiahnutí
Z146/2016 2016 fin. zabezpečenie vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Obec Zemianske Sady Počet stiahnutí