Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z055/2017 2017 dodávka vody --- € 19.09.2016 Emília Kianičková Počet stiahnutí
Z057/2017 2017 dodávka vody --- € 28.09.2017 Jozef Hudec Počet stiahnutí
Z048/2017 2017 dodávka vody --- € 01.09.2017 Mgr. Lucia Brošová, Jozef Václavik Počet stiahnutí
Z047/2017 2017 dodávka vody --- € 23.08.2016 Roman Zvolenský Počet stiahnutí
Z046/2017 2017 dodávka vody --- € 23.08.2016 Eva Huterová Počet stiahnutí
Z072/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 288 € 18.12.2017 Obec Trebatice Počet stiahnutí
Z028/2017 2017 prípojka vody 448 € 19.05.2017 Peter Škoda Počet stiahnutí
Z073/2017 2017 záujmové vzdelávanie CVČ 260,00 € 20.12.2017 Obec Dvorníky Počet stiahnutí
Z070/2017 2017 záujmové vzdelávanie CVČ 195,00 € 20.12.2017 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z068/2017 2017 záujmové vzdelávanie CVČ 65,00 € 13.12.2017 Mesto Leopoldov Počet stiahnutí
Z075/2017 2017 záujmové vzdelávanie CVČ 65,00 € 20.12.2017 Obec Zemianske Sady Počet stiahnutí
Z0742017 2017 ďalší účastník zmluvy - obec Kátlovce 0,00 € 20.12.2017 Mesto Leopoldov Počet stiahnutí
Z071/2017 2017 záujmové vzdelávanie CVČ 430,- € 15.12.2017 Obec Horné Zelenice Počet stiahnutí
Z072/2017 2017 prenájom hrobu D/555 0,00 € 19.12.2017 Anna Meszárosová Počet stiahnutí
Z065/2017 2017 záujmové vzdelávanie CVČ 65,00 € 28.11.2017 Obec Pastuchov Počet stiahnutí
Z066/2017 2017 Prenájom kultúrneho domu 500 € 29.11.2017 Maroš Nemeček Počet stiahnutí
Z061/2017 2017 menšie obecné služby 0,00 € 30.10.2017 ÚPSVaR Počet stiahnutí
Z058/2017 2017 prenájom hrobu D/519 0,0 € 16.10.2017 Magdaléna Fričová Počet stiahnutí
Z042/2017 2017 nájom hrob. miesta D570 0,00 € 03.08.2017 Andrea Krupová Počet stiahnutí
Z041/2017 2017 nájom hrob. miesta A110 0,00 € 03.08.2017 Anna Plesníková Počet stiahnutí