Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z075/2018 2018 nájom bytu --- € 31.12.2018 Patrícia Náhliková Počet stiahnutí
Z074/2018 2018 nájom hrobového miesta 0,00 € 31.12.2018 Mária Dlhošová Počet stiahnutí
Z073/2018 2018 poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve --- € 31.12.2018 Enviropol s.r.o., organizačná zložka Počet stiahnutí
Z072/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 288 € 18.12.2017 Obec Trebatice Počet stiahnutí
Z071/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 195 € 18.12.2018 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z070/2018 2018 zvoz zmesového komunálneho odpadu --- € 03.12.2018 FCC Trnava, a.s. Počet stiahnutí
Z069/2018 2018 právnické služby 1200 € 03.12.2018 Wolf+Linden s.r.o. Počet stiahnutí
Z068/2018 2018 nájom bytu --- € 30.11.2018 Silvia Imrichovičová Počet stiahnutí
Z067/2018 2018 prevod nehnuteľnosti 119,88 € 27.11.2018 Viktor Sečkár Počet stiahnutí
Z066/2018 2018 súprava povodnňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 14318,54 € 24.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Počet stiahnutí
Z065/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 65 € 21.11.2018 Obec Zemianske Sady Počet stiahnutí
Z064/2018 2018 Nájom hrobového miesta D420 --- € 21.11.2018 Katarína Poláčiková Počet stiahnutí
Z063/2018 2018 nájom hrobového miesta D409 0,00 € 07.11.2018 Eva Nikodémová Počet stiahnutí
Z062/2018 2018 nájom hrobového miesta D490 0,00 € 07.11.2018 Eva Nikodémová Počet stiahnutí
Z061/2018 2018 nájom bytu --- € 31.10.2018 Veronika Spálová Počet stiahnutí
Z060/2018 2018 nájom bytu --- € 31.10.2018 Martin Moravec Počet stiahnutí
Z059/2018 2018 nájom bytu --- € 31.10.2018 Ochaba Dušan Počet stiahnutí
Z058/2018 2018 dodávka vody --- € 31.10.2018 Milan a Miroslava Holičkoví Počet stiahnutí
Z057/2018 2018 dodávka vody --- € 31.10.2018 Dávid Kršák Počet stiahnutí
Z056/2018 2018 dodávka vody --- € 31.10.2018 Marek Danišík Počet stiahnutí