Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z092/2020 2020 úprava terénu pri BD 425,426,427 --- € 28.12.2020 Cesty, s.r.o. Počet stiahnutí
Z118/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Anton Smažák Počet stiahnutí
Z117/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Oliver Juhász Počet stiahnutí
Z116/2019 2019 dodávka vody --- € 31.12.2019 Pavol Pokorný Počet stiahnutí
Z115/2019 2019 dodávka vody --- € 31.12.2019 Mária Svrbická Počet stiahnutí
Z114/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Miloš Vyhlidal Počet stiahnutí
Z113/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Ľubomír Kučerka Počet stiahnutí
Z112/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Juraj Polkoráb Počet stiahnutí
Z111/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Rastislav Chalás Počet stiahnutí
Z110/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Peter Markech Počet stiahnutí
Z109/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Erik Mesároš Počet stiahnutí
Z108/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Marta Vičanová Počet stiahnutí
Z107/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Marta Vičanová Počet stiahnutí
Z106/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Viktor Sieklik Počet stiahnutí
Z105/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Bc. Stanislav Seewald Počet stiahnutí
Z104/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Andrea Krupová Počet stiahnutí
Z103/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Blšták Tibor Počet stiahnutí
Z102/2019 2019 dodávka elektriny --- € 31.12.2019 Energie2, a.s. Počet stiahnutí
Z101/2019 2019 záujmová činnosť CVČ 650 € 31.12.2019 Obec Dvorníky
Z100/2019 2019 záujmová činnosť CVČ 130 € 31.12.2019 Obec Pastuchov Počet stiahnutí