Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z051/2023 2023 vydanie mandátneho certifikátu --- € 01.08.2023 NASES Počet stiahnutí
Z037/2023 2023 prebratie a uloženie použitých kuchynských olejov a tukov --- € 17.05.2023 MEROCO, a. s. Počet stiahnutí
Z100/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 1800 € 31.12.2020 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Počet stiahnutí
Z099/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 900 € 31.12.2020 PZ Borina Dvorníky-Bojničky Počet stiahnutí
Z098/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 2000 € 31.12.2020 Atletický klub Bojničky Počet stiahnutí
Z097/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 2790 € 31.12.2020 Stolnotenisový klub Bojničky Počet stiahnutí
Z096/2020 2020 Dotácia z rozpočtu obce 6700 € 31.12.2020 Telovýchovná jednota Bojničky Počet stiahnutí
Z095/2020 2020 zber odpadu „jedlé oleje a tuky“ --- € 31.12.2020 MEROCO, a. s. Počet stiahnutí
Z094/2020 2020 dodávka vody --- € 31.12.2020 Peter Vyhlidal Počet stiahnutí
Z093/2020 2020 nájom bytu 200 € 31.12.2020 Peter Vyhlidal
Z092/2020 2020 úprava terénu pri BD 425,426,427 --- € 28.12.2020 Cesty, s.r.o. Počet stiahnutí
Z091/2020 2020 právne služby --- € 18.12.2020 Linden law, s.r.o. Počet stiahnutí
Z090/2020 2020 koncové zariadenia a SIM karty --- € 10.12.2020 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Počet stiahnutí
Z089/2020 2020 záujmová činnosť CVČ --- € 10.12.2020 Obec Horné Zelenice Počet stiahnutí
Z088/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 32,5 € 03.12.2020 Obec Trebatice Počet stiahnutí
Z087/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 130 € 25.11.2020 Mesto Trnava Počet stiahnutí
Z086/2020 2020 nájom bytu --- € 20.11.2020 Helena Toderová Počet stiahnutí
Z085/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 195 € 17.11.2020 Obec Koplotovce Počet stiahnutí
Z084/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 65 € 17.11.2020 Obec Horné Trhovište Počet stiahnutí
Z083/2020 2020 záujmová činnosť CVČ 325 € 17.11.2020 Obec Pastuchov Počet stiahnutí