Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z099/2021 2021 cena nájmu 1,00 € 31.12.2021 Rímsko-katolícka cirkev Počet stiahnutí
Z098/2021 2021 dotácia na činnosť 7000 € 31.12.2021 Telovýchovná jednota Bojničky Počet stiahnutí
Z097/2021 2021 dotácia na činnosť 3100 € 31.12.2021 Stolnotenisový klub Bojničky Počet stiahnutí
Z096/2021 2021 dotácia na činnosť 1200 € 31.12.2021 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Počet stiahnutí
Z095/2021 2021 dotácia na činnosť 3750 € 31.12.2021 Atletický klub Bojničky Počet stiahnutí
Z094/2021 2021 záujmová činnosť CVČ 65 € 31.12.2021 Mesto Leopoldov Počet stiahnutí
Z093/2021 2021 záujmová činnosť CVČ 130 € 31.12.2021 Obec Dolné Zelenice Počet stiahnutí
Z092/2021 2021 záujmová činnosť CVČ 650 € 16.12.2021 Obec Dvorníky Počet stiahnutí
Z091/2021 2021 Hrobové miesto B163 --- € 16.12.2021 Jana Zbojeková Počet stiahnutí
Z090/2021 2021 nájom bytu --- € 15.12.2021 Patrícia Náhliková Počet stiahnutí
Z089/2021 2021 nájom bytu --- € 30.11.2021 Silvia Imrichovičová Počet stiahnutí
Z088/2021 2021 dodávka elektriny --- € 19.11.2021 MAGNA ENERGIA,a.s. Počet stiahnutí
Z087/2021 2021 dodávka vody --- € 10.11.2021 Jozef Kubiček Počet stiahnutí
Z086/2021 2021 výmena pozemkov 139,86 € 05.11.2021 Marián Barák Počet stiahnutí
Z085/2021 2021 nájom bytu --- € 02.11.2021 Helena Brinčíková Počet stiahnutí
Z084/2021 2021 nájom hrob. miesta 0,00 € 02.11.2021 Matilda Škodová Počet stiahnutí
Z083/2021 2021 nájom bytu --- € 29.10.2021 Mário Lisický Počet stiahnutí
Z082/2021 2021 nájom bytu --- € 25.10.2021 Martin Moravec Počet stiahnutí
Z081/2021 2021 nájom bytu --- € 21.10.2021 Jozef Malý a Terézia Malá Počet stiahnutí
Z080/2021 2021 nájom bytu --- € 14.10.2021 Ochaba Dušan Počet stiahnutí