Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z055/2023 2023 realizáciia projektu 166 262,92 € 04.09.2023 Fond na podporu športu Počet stiahnutí
Z111/2022 2022 dotácia z obce 6000 € 31.12.2022 Telovýchovná jednota Bojničky Počet stiahnutí
Z110/2022 2022 dotácia z obce 4600 € 31.12.2022 Stolnotenisový klub Bojničky Počet stiahnutí
Z109/2022 2022 dotácia z obce 2200 € 31.12.2022 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Počet stiahnutí
Z108/2022 2022 dotácia z obce 3850 € 31.12.2022 Atletický klub Bojničky Počet stiahnutí
Z107/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 195,- € 21.12.2022 Obec Trebatice Počet stiahnutí
Z106/2022 2022 Nájom hrobového miesta D438/2hrob --- € 20.12.2022 Soňa Vašková Počet stiahnutí
Z105/2022 2022 Nájom hrobového miesta B169/2hrob --- € 20.12.2022 Soňa Vašková Počet stiahnutí
Z104/2022 2022 Nájom hrobového miesta A198/1hrob --- € 20.12.2022 Mária Lorincová Počet stiahnutí
Z103/2022 2022 Nájom hrobového miesta A140/2hrob --- € 20.12.2022 Mária Lorincová Počet stiahnutí
Z102/2022 2022 Nájom hrobového miesta A63/2hrob --- € 20.12.2022 Júlia Miklovičová Počet stiahnutí
Z101/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 65,- Eur/dieťa € 20.12.2022 Mesto Leopoldov Počet stiahnutí
Z100/2022 2022 úprava zmluvných podmienok 600,- Eur /mesačne € 15.12.2022 Maroš Nemeček Počet stiahnutí
Z099/2022 2022 dodávka vody --- € 14.12.2022 Jana Hubináková Počet stiahnutí
Z098/2022 2022 dodávka vody --- € 14.12.2022 Mgr. Jarmila Baráková Počet stiahnutí
Z097/2022 2022 pozáručný servis 170,- Eur/kvartál € 14.12.2022 TRIMEL s. r. o. Počet stiahnutí
Z096/2022 2022 nájom pozemkov 70,- Eur/ha € 30.11.2022 RaOS, a.s. Bojničky Počet stiahnutí
Z095/2022 2022 nájom bytu --- € 30.11.2022 Mária Marináková Počet stiahnutí
Z094/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 130 € 25.11.2022 Obec Pastuchov Počet stiahnutí
Z093/2022 2022 zber a odvoz KO --- € 24.11.2022 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Počet stiahnutí