Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z017/2024 2024 doplnenie odberného miesta --- € 28.03.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Počet stiahnutí
Z008/2024 2024 Záujmová činnosť CVČ 910,- € 24.01.2024 Centrum voľného času Dúha Počet stiahnutí
Z007/2024 2024 Záujmová činnosť CVČ 232 € 24.01.2024 Obec Dolné Zelenice Počet stiahnutí
Z087/2023 2023 dotácia 7100 € 31.12.2023 Telovýchovná jednota Bojničky Počet stiahnutí
Z086/2023 2023 dotácia 6500 € 31.12.2023 Stolnotenisový klub Bojničky Počet stiahnutí
Z085/2023 2023 dotácia 2500 € 31.12.2023 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Počet stiahnutí
Z084/2023 2023 dotácia 3950 € 31.12.2023 Atletický klub Bojničky Počet stiahnutí
Z083/2023 2023 dodávka vody --- € 29.12.2023 David Sabo Počet stiahnutí
Z082/2023 2023 dodávka vody --- € 29.12.2023 Jakub Jevčič Počet stiahnutí
Z081/2023 2023 dodávka vody --- € 29.12.2023 Ján Szighardt Počet stiahnutí
Z080/2023 2023 dodávka vody --- € 29.12.2023 Vladimír Mrva Počet stiahnutí
Z079/2023 2023 nájom bytu --- € 29.12.2023 Jolana Ščúrová Počet stiahnutí
Z078/2023 2023 zneškodňovanie odpadu --- € 29.12.2023 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Počet stiahnutí
Z001/2024 2024 Záujmová činnosť CVČ 116 € 18.01.2024 Obec Horné Zelenice Počet stiahnutí
Z077/2023 2023 živelné poistenie --- € 29.12.2023 ČSOB Poisťovňa, a.s. Počet stiahnutí
Z076/2023 2023 aktivácia/zmena účastníckeho programu --- € 18.12.2023 Orange Slovensko a.s. Počet stiahnutí
Z075/2023 2023 aktivácia SIM karty --- € 18.12.2023 Orange Slovensko a.s. Počet stiahnutí
Z074/2023 2023 príves nákladný --- € 07.12.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Počet stiahnutí
Z073/2023 2023 Nájom hrobového miesta E578/2hrob --- € 05.12.2023 Miroslav Kováč Počet stiahnutí
Z072/2023 2023 Nájom hrobového miesta B271/1hrob --- € 05.12.2023 Miroslav Kováč Počet stiahnutí